Skip to main content

Text 140

Text 140

Text

Verš

‘vācāla’ kahiye — ‘veda-pravartaka’ dhanya
‘bāliśa’ — tathāpi ‘śiśu-prāya’ garva-śūnya
‘vācāla’ kahiye — ‘veda-pravartaka’ dhanya
‘bāliśa’ — tathāpi ‘śiśu-prāya’ garva-śūnya

Synonyms

Synonyma

vācāla — talkative; kahiye — I say; veda-pravartaka — one who can speak with the authority of the Vedas; dhanya — glorious; bāliśa — childish; tathāpi — still; śiśu-prāya — like a child; garva-śūnya — without pride.

vācāla — upovídaný; kahiye — říkám; veda-pravartaka — ten, kdo dokáže hovořit na základě autority Véd; dhanya — slavný; bāliśa — dětinský; tathāpi — přesto; śiśu-prāya — jako dítě; garva-śūnya — bez pýchy.

Translation

Překlad

“The word ‘vācāla’ is used to refer to a person who can speak according to Vedic authority, and the word ‘bāliśa’ means ‘innocent.’ Kṛṣṇa spoke the Vedic knowledge, yet He always presents Himself as a prideless, innocent boy.

„Slovo ,vācalà se používá k označení toho, kdo dokáže hovořit na základě autority Véd, a slovo ,bāliśà znamená ,nevinný̀. Přestože Kṛṣṇa vyslovil védské poznání, vždy vystupoval jako skromný, nevinný chlapec.“