Skip to main content

Text 129

Text 129

Text

Verš

śuniyā kavira haila lajjā, bhaya, vismaya
haṁsa-madhye baka yaiche kichu nāhi kaya
śuniyā kavira haila lajjā, bhaya, vismaya
haṁsa-madhye baka yaiche kichu nāhi kaya

Synonyms

Synonyma

śuniyā — hearing; kavira — of the poet; haila — there was; lajjā — shame; bhaya — fear; vismaya — astonishment; haṁsa-madhye — in a society of white swans; baka — a duck; yaiche — just as; kichu — anything; nāhi — not; kaya — utters.

śuniyā — když slyšel; kavira — básníka; haila — byl; lajjā — stud; bhaya — strach; vismaya — úžas; haṁsa-madhye — ve společnosti bílých labutí; baka — volavka; yaiche — jako; kichu — cokoliv; nāhi — ne; kaya — říká.

Translation

Překlad

When the Bengali poet heard this chastisement from Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, he was ashamed, fearful and astonished. Indeed, being like a duck in a society of white swans, he could not say anything.

Když bengálský básník vyslechl pokárání od Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho, styděl se, bál a žasl. Byl jako volavka ve společnosti bílých labutí, a tak se nezmohl ani na slovo.