Skip to main content

Text 115

Text 115

Text

Verš

sahaje jaḍa-jagatera cetana karāite
nīlācale mahāprabhu hailā āvirbhūte
sahaje jaḍa-jagatera cetana karāite
nīlācale mahāprabhu hailā āvirbhūte

Synonyms

Synonyma

sahaje — naturally; jaḍa-jagatera — the dull material world; cetana karāite — to inspire to spiritual consciousness; nīlācale — at Jagannātha Purī; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hailā āvirbhūte — has appeared.

sahaje — přirozeně; jaḍa-jagatera — mrtvý hmotný svět; cetana karāite — aby oživil duchovním vědomím; nīlācale — v Džagannáth Purí; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hailā āvirbhūte — zjevil se.

Translation

Překlad

“Śrī Caitanya Mahāprabhu has appeared here in Nīlācala [Jagannātha Purī] to spiritualize the entire dull material world.”

„Śrī Caitanya Mahāprabhu se zde v Níláčale (Džagannáth Purí) zjevil proto, aby zduchovnil celý tento mrtvý hmotný svět.“