Skip to main content

Text 100

Text 100

Text

Verš

ādau tumi śuna, yadi tomāra mana māne
pāche mahāprabhure tabe karāimu śravaṇe
ādau tumi śuna, yadi tomāra mana māne
pāche mahāprabhure tabe karāimu śravaṇe

Synonyms

Synonyma

ādau — in the beginning; tumi — you; śuna — hear; yadi — if; tomāra mana māne — you accept; pāche — thereafter; mahāprabhure — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tabe — then; karāimu śravaṇe — I shall request to hear.

ādau — nejdříve; tumi — ty; śuna — vyslechni; yadi — jestliže; tomāra mana māne — přijmeš; pāche — potom; mahāprabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; tabe — tehdy; karāimu śravaṇe — požádám, aby si vyslechl.

Translation

Překlad

“First you hear it, and if it is acceptable to your mind, I shall request Śrī Caitanya Mahāprabhu to hear it.”

„Nejdříve si ji poslechni ty, a pokud bude pro tvou mysl přijatelná, požádám Śrī Caitanyu Mahāprabhua, aby si ji vyslechl.“