Skip to main content

Text 223

Text 223

Text

Verš

rūpa-gosāñi kailā ‘rasāmṛta-sindhu’ sāra
kṛṣṇa-bhakti-rasera yāhāṅ pāiye vistāra
rūpa-gosāñi kailā ‘rasāmṛta-sindhu’ sāra
kṛṣṇa-bhakti-rasera yāhāṅ pāiye vistāra

Synonyms

Synonyma

rūpa-gosāñi — Śrīla Rūpa Gosvāmī; kailā — compiled; rasāmṛta-sindhu — the book known as Bhakti-rasāmṛta-sindhu; sāra — the essence of knowledge in devotional service; kṛṣṇa-bhakti-rasera — of the transcendental mellows in devotional service; yāhāṅ — wherein; pāiye — we can get; vistāra — elaboration.

rūpa-gosāñi — Śrīla Rūpa Gosvāmī; kailā — sestavil; rasāmṛta-sindhu — knihu známou jako Bhakti-rasāmṛta-sindhu; sāra — esenci poznání o oddané službě; kṛṣṇa-bhakti-rasera — transcendentálních nálad oddané služby; yāhāṅ — v níž; pāiye — můžeme získat; vistāra — obšírné pojednání.

Translation

Překlad

Śrīla Rūpa Gosvāmī also wrote many books, the most famous of which is the Bhakti-rasāmṛta-sindhu. From that book one can understand the essence of devotional service to Kṛṣṇa and the transcendental mellows one can derive from such service.

Také Śrīla Rūpa Gosvāmī napsal mnoho knih a mezi nimi nejslavnější je Bhakti-rasāmṛta-sindhu. Z této knihy můžeme pochopit podstatu oddané služby Kṛṣṇovi a transcendentální nálady, které lze z této služby získat.