Skip to main content

Text 220

Text 220

Text

Verš

siddhānta-sāra grantha kailā ‘daśama-ṭippanī’
kṛṣṇa-līlā-rasa-prema yāhā haite jāni
siddhānta-sāra grantha kailā ‘daśama-ṭippanī’
kṛṣṇa-līlā-rasa-prema yāhā haite jāni

Synonyms

Synonyma

siddhānta-sāra — mature understanding; grantha — book; kailā — compiled; daśama-ṭippanī — commentary on the Tenth Canto; kṛṣṇa-līlā — of pastimes of Lord Kṛṣṇa; rasa — of the transcendental mellows; prema — ecstatic love; yāhā haite — from which; jāni — we can understand.

siddhānta-sāra — zralé pochopení; grantha — knihu; kailā — sepsal; daśama-ṭippanī — komentář k desátému zpěvu; kṛṣṇa-līlā — zábav Pána Kṛṣṇy; rasa — transcendentálních nálad; prema — extatickou lásku; yāhā haite — ze které; jāni — můžeme pochopit.

Translation

Překlad

Śrīla Sanātana Gosvāmī wrote a commentary on the Tenth Canto known as Daśama-ṭippanī, from which we can understand the transcendental pastimes and ecstatic love of Lord Kṛṣṇa.

Śrīla Sanātana Gosvāmī napsal komentář k desátému zpěvu známý jako Daśama-ṭippanī, ze kterého můžeme porozumět transcendentálním zábavám a extatické lásce k Pánu Kṛṣṇovi.