Skip to main content

Text 208

Text 208

Text

Verš

ye-kāle vidāya hailā prabhura caraṇe
dui-janāra viccheda-daśā nā yāya varṇane
ye-kāle vidāya hailā prabhura caraṇe
dui-janāra viccheda-daśā nā yāya varṇane

Synonyms

Synonyma

ye-kāle — when; vidāya — farewell; hailā — there was; prabhura caraṇe — at the lotus feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu; dui-janāra — both of them; viccheda-daśā — condition of separation; yāya varṇane — cannot be described.

ye-kāle — když; vidāya — loučení; hailā — bylo; prabhura caraṇe — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dui-janāra — obou; viccheda-daśā — stav odloučení; yāya varṇane — nelze popsat.

Translation

Překlad

The scene of separation that took place when Sanātana Gosvāmī and Śrī Caitanya Mahāprabhu took leave of each other is so piteous that it cannot be described herein.

Výjev odloučení, který se odehrál, když se Sanātana Gosvāmī a Śrī Caitanya Mahāprabhu rozešli, byl tak dojemný, že se to zde nedá popsat.