Skip to main content

Text 182

Text 182

Text

Verš

āmā-saba adhame ye kariyācha aṅgīkāra
dīna-dayālu-guṇa tomāra tāhāte pracāra”
āmā-saba adhame ye kariyācha aṅgīkāra
dīna-dayālu-guṇa tomāra tāhāte pracāra”

Synonyms

Synonyma

āmā-saba — all of us; adhame — most fallen; ye — that; kariyācha — You have done; aṅgīkāra — acceptance; dīna-dayālu — merciful unto the fallen souls; guṇa — attribute; tomāra — of You; tāhāte — in that; pracāra — proclaiming.

āmā-saba — my všichni; adhame — nanejvýš pokleslí; ye — to; kariyācha — učinil jsi; aṅgīkāra — přijetí; dīna-dayālu — milostivý k pokleslým duším; guṇa — vlastnost; tomāra — Tvoje; tāhāte — to; pracāra — vyhlášení.

Translation

Překlad

“My Lord, we are all fallen, but You have accepted us due to Your attribute of being merciful to the fallen. This is well known all over the world.”

„Můj Pane, jsme všichni pokleslí, ale Ty jsi nás přijal, protože máš tu vlastnost, že jsi milostivý k pokleslým. To je známé po celém světě.“