Skip to main content

Text 142

Text 142

Text

Verš

prabhura ājñā hañāche tomā’ dui bhāye
vṛndāvane vaisa, tāhāṅ sarva-sukha pāiye
prabhura ājñā hañāche tomā’ dui bhāye
vṛndāvane vaisa, tāhāṅ sarva-sukha pāiye

Synonyms

Synonyma

prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; ājñā — order; hañāche — has been; tomā’ — you; dui bhāye — to the two brothers; vṛndāvane vaisa — sit down at Vṛndāvana; tāhāṅ — there; sarva-sukha — all happiness; pāiye — you will get.

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ājñā — nařízení; hañāche — bylo; tomā' — vám; dui bhāye — dvěma bratrům; vṛndāvane vaisa — usaďte se ve Vrindávanu; tāhāṅ — tam; sarva-sukha — veškeré štěstí; pāiye — dostanete.

Translation

Překlad

“The Lord has already ordered both of you brothers to situate yourselves in Vṛndāvana. There you will achieve all happiness.

„Pán vám oběma bratrům již nařídil, abyste se usadili ve Vrindávanu. Tam dosáhnete veškerého štěstí.“