Skip to main content

Text 127

Text 127

Text

Verš

sevaka gatāgati kare, nāhi avasara
tāra sparśa haile, sarva-nāśa habe mora”
sevaka gatāgati kare, nāhi avasara
tāra sparśa haile, sarva-nāśa habe mora”

Synonyms

Synonyma

sevaka — servants; gatāgati kare — come and go; nāhi avasara — there is no interval; tāra sparśa haile — if I touch them; sarva-nāśa habe mora — I shall be ruined.

sevaka — služebníci; gatāgati kare — přicházejí a odcházejí; nāhi avasara — bez přestání; tāra sparśa haile — kdybych se jich dotkl; sarva-nāśa habe mora — byl by se mnou konec.

Translation

Překlad

“The servants are always coming and going without interval. If I touch them, I shall be ruined.”

„Tito služebníci bez přestání přicházejí a odcházejí. Kdybych se jich dotkl, byl by se mnou konec.“

Purport

Význam

Herein it is very clearly indicated that priests performing Deity worship should be careful to keep themselves completely pure and not be touched by outsiders. Sanātana Gosvāmī and Haridāsa Ṭhākura, thinking themselves mlecchas and yavanas because of their past association with Muslims, did not enter the temple or even travel on the path in front of the temple gate. It is customary for the priests of temples in India not even to touch outsiders or enter the Deity room after having been touched. This is a very important item in temple worship.

Zde je zcela jasně řečeno, že kněží, kteří uctívají Božstvo, musí dbát na to, aby se udržovali naprosto čistí, a nikdo z venku se jich nesmí dotknout. Sanātana Gosvāmī a Haridāsa Ṭhākura se na základě svých dřívějších styků s muslimy považovali za mlecchy a yavany, a tak nevstupovali do chrámu, a dokonce ani nechodili po cestě před chrámovou branou. V indických chrámech je zvykem, že se kněží nedotýkají nikoho zvenku, a pokud se jich někdo takový dotkne, pak nevstoupí na oltář. To je velmi důležitý prvek chrámového uctívání.