Skip to main content

Text 101

Text 101

Text

Verš

pratyaha kara tina-lakṣa nāma-saṅkīrtana
sabāra āge kara nāmera mahimā kathana
pratyaha kara tina-lakṣa nāma-saṅkīrtana
sabāra āge kara nāmera mahimā kathana

Synonyms

Synonyma

prati-aha — daily; kara — you do; tina-lakṣa — 300,000; nāma-saṅkīrtana — chanting of the holy name; sabāra āge — before everyone; kara — you do; nāmera — of the holy name; mahimā kathana — discussion of the glories.

prati-aha — každý den; kara — činíš; tina-lakṣa — 300 000; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména; sabāra āge — před každým; kara — činíš; nāmera — svatého jména; mahimā kathana — hovory o slávě.

Translation

Překlad

“My dear sir, you are chanting the holy name 300,000 times daily and informing everyone of the importance of such chanting.

„Můj drahý pane, každý den pronášíš 300 000 svatých jmen a každému říkáš o důležitosti tohoto zpívání.“