Skip to main content

Text 246

Text 246

Text

Verš

kṛṣṇe nāmāviṣṭa-manā sadā haridāsa
araṇye rodita haila strī-bhāva-prakāśa
kṛṣṇe nāmāviṣṭa-manā sadā haridāsa
araṇye rodita haila strī-bhāva-prakāśa

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇe — unto Lord Kṛṣṇa; nāma-āviṣṭa — absorbed in chanting the holy name; manā — mind; sadā — always; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; araṇye — in the wilderness; rodita — crying; haila — became; strī-bhāva-prakāśa — exhibition of feminine postures.

kṛṣṇe — Pána Kṛṣṇy; nāma-āviṣṭa — pohroužená ve zpívání svatého jména; manā — mysl; sadā — neustále; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; araṇye — v divočině; rodita — pláč; haila — bylo; strī-bhāva-prakāśa — předvádění ženských póz.

Translation

Překlad

Haridāsa Ṭhākura was always absorbed in thoughts of Kṛṣṇa and the holy name of Kṛṣṇa. Therefore the feminine poses the woman exhibited were just like crying in the forest.

Haridāsa Ṭhākura byl neustále pohroužený v myšlenkách na Kṛṣṇu a na Kṛṣṇovo svaté jméno. Její předvádění póz proto vyznělo jako pláč v lese.