Skip to main content

Text 171

Text 171

Text

Verš

tāhāṅ yaiche haila haridāsera mahimā kathana
vyākhyāna, — adbhuta kathā śuna, bhakta-gaṇa
tāhāṅ yaiche haila haridāsera mahimā kathana
vyākhyāna, — adbhuta kathā śuna, bhakta-gaṇa

Synonyms

Synonyma

tāhāṅ — at that place; yaiche — just as; haila — there was; haridāsera — of Haridāsa Ṭhākura; mahimā — glories; kathana — discussion; vyākhyāna — discourse; adbhuta — wonderful; kathā — incident; śuna — hear; bhakta-gaṇa — O devotees.

tāhāṅ — na tom místě; yaiche — jako; haila — byl; haridāsera — Haridāse Ṭhākura; mahimā — o slávě; kathana — rozhovor; vyākhyāna — rozmluva; adbhuta — úžasná; kathā — událost; śuna — poslouchejte; bhakta-gaṇa — ó oddaní.

Translation

Překlad

At the residence of Hiraṇya and Govardhana, discourses took place by which Haridāsa Ṭhākura was glorified. O devotees, please listen to that wonderful story.

V domě Hiraṇyi a Govardhana proběhla rozmluva, ve které byl Haridāsa Ṭhākura oslavován. Ó oddaní, prosím vyslechněte si tento úžasný příběh.