Skip to main content

Text 16

Text 16

Text

Verš

yadyapi brāhmaṇī sei tapasvinī satī
tathāpi tāhāra doṣa — sundarī yuvatī
yadyapi brāhmaṇī sei tapasvinī satī
tathāpi tāhāra doṣa — sundarī yuvatī

Synonyms

Synonyma

yadyapi — although; brāhmaṇī — wife of a brāhmaṇa; sei — that; tapasvinī — austere; satī — chaste; tathāpi — still; tāhāra — her; doṣa — fault; sundarī — very beautiful; yuvatī — young girl.

yadyapi — i když; brāhmaṇī — manželka brāhmaṇy; sei — tato; tapasvinī — asketická; satī — cudná; tathāpi — přesto; tāhāra — její; doṣa — chyba; sundarī — velmi krásná; yuvatī — mladá dívka.

Translation

Překlad

“Although the boy’s mother is completely austere and chaste, she has one natural fault — she is a very beautiful young girl.

„I když je matka tohoto chlapce naprosto odříkavá a cudná, má jednu vrozenou vadu – je to půvabná mladá dívka.“