Skip to main content

Text 151

Text 151

Text

Verš

aneka loka-jana saṅge aṅgana bharila
bhitara haite rāmacandra sevaka pāṭhāila
aneka loka-jana saṅge aṅgana bharila
bhitara haite rāmacandra sevaka pāṭhāila

Synonyms

Synonyma

aneka — many; loka-jana — crowds of people; saṅge — accompanied by; aṅgana — the courtyard; bharila — became filled; bhitara haite — from inside; rāmacandra — Rāmacandra Khān; sevaka — servant; pāṭhāila — sent.

aneka — mnoha; loka-jana — davy lidí; saṅge — doprovázený; aṅgana — dvůr; bharila — zaplnil se; bhitara haite — zevnitř; rāmacandra — Rāmacandra Khān; sevaka — služebníka; pāṭhāila — poslal.

Translation

Překlad

When the Durgā-maṇḍapa and courtyard became filled with crowds of men, Rāmacandra Khān, who was inside the house, sent his servant to Lord Nityānanda.

Když Durgā-maṇḍapu a dvůr zaplnily velké davy lidí, Rāmacandra Khān, který byl uvnitř domu, poslal za Pánem Nityānandou svého služebníka.

Purport

Význam

In those days, and also even now, the palatial buildings of respectable people, especially in the villages of Bengal, were divided into two parts. The inside part was especially meant for the family, and the ladies would live there unexposed to men. That part was called the bhitara-bāḍi, or inside house. In the outside house, or bahir-bāḍi, the respectable gentleman received visitors and kept his business office. The Durgā-maṇḍapa would be part of the outside house. Thus when Lord Nityānanda entered the outside house, Rāmacandra Khān was in the inside house with the members of his family. When Nityānanda Prabhu arrived, Rāmacandra Khān did not receive Him personally but sent his servant to inform Him indirectly to go away.

VÝZNAM: V tehdejších dobách byla luxusní sídla vážených lidí rozdělena na dvě části, a je tomu tak i dnes, zvláště v Bengálsku. Vnitřní část domu je určena hlavně pro rodinu, a ženy tam žijí ukryty před zraky mužů. Této části se říká bhitara-bāḍi neboli vnitřní dům. V bahir-bāḍi, vnějším domě, přijímají vážení lidé návštěvy a mívají tam kancelář. Durgā-maṇḍap je částí vnějšího domu. Když tedy Pán Nityānanda vstoupil do vnější části domu, Rāmacandra Khān byl s rodinou ve vnitřní části. Rāmacandra Khān nepřivítal Nityānandu Prabhua osobně, ale poslal svého služebníka, aby Mu nepřímo sdělil, že má jít pryč.