Skip to main content

CC Antya 3.119

Text

āra dina rātri haile veśyā āila
haridāsa tāre bahu āśvāsa karila

Synonyms

āra dina — the next day; rātri — night; haile — when there was; veśyā — the prostitute; āila — came; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; tāre — unto her; bahu — many; āśvāsa karila — gave assurances.

Translation

The next night, when the prostitute came again, Haridāsa Ṭhākura gave her many assurances.