Skip to main content

Text 9

Text 9

Text

Verš

saṅkīrtana-yajñe kalau kṛṣṇa-ārādhana
sei ta’ sumedhā pāya kṛṣṇera caraṇa
saṅkīrtana-yajñe kalau kṛṣṇa-ārādhana
sei ta’ sumedhā pāya kṛṣṇera caraṇa

Synonyms

Synonyma

saṅkīrtana-yajñe — performing the yajña of chanting the Hare Kṛṣṇa mantra; kalau — in this Age of Kali; kṛṣṇa-ārādhana — the process of worshiping Kṛṣṇa; sei ta’ — such persons; su-medhā — greatly intelligent; pāya — get; kṛṣṇera caraṇa — shelter at the lotus feet of Kṛṣṇa.

saṅkīrtana-yajñe — provádění yajñi zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry; kalau — v tomto věku Kali; kṛṣṇa-ārādhana — způsob uctívání Kṛṣṇy; sei ta' — takové osoby; su-medhā — velmi inteligentní; pāya — získají; kṛṣṇera caraṇa — útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy.

Translation

Překlad

“In this Age of Kali, the process of worshiping Kṛṣṇa is to perform sacrifice by chanting the holy name of the Lord. One who does so is certainly very intelligent, and he attains shelter at the lotus feet of Kṛṣṇa.

„Správný způsob, jak uctívat Kṛṣṇu v tomto věku Kali, je provádět oběť zpíváním svatého jména Pána. Ten, kdo to dělá, je zajisté velmi inteligentní a dosáhne útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou.“

Purport

Význam

For further information, one may refer to Ādi-līlā, chapter three, texts 77-78

Více informací je možné nalézt ve verších 77–78 třetí kapitoly Ādi-līly.