Skip to main content

Text 86

Text 86

Text

Verš

saṅkṣepe kahiluṅ, vistāra nā yāya kathane
vistāriyā veda-vyāsa kariba varṇane
saṅkṣepe kahiluṅ, vistāra nā yāya kathane
vistāriyā veda-vyāsa kariba varṇane

Synonyms

Synonyma

saṅkṣepe kahiluṅ — I have described very briefly; vistāra yāya kathane — it is not possible to describe them in full; vistāriyā — elaborating; veda-vyāsa — a representative of Vyāsadeva; kariba — will do; varṇane — describing.

saṅkṣepe kahiluṅ — velmi stručně jsem popsal; vistāra yāya kathane — není možné je popsat úplně; vistāriyā — obšírně rozebírající; veda-vyāsa — zástupce Vyāsadevy; kariba — učiní; varṇane — popis.

Translation

Překlad

I have described the pastimes very briefly, for it is impossible for me to describe them in full. In the future, however, Vedavyāsa will describe them elaborately.

Zábavy jsem popsal jen velmi stručně, protože je pro mě nemožné je popsat úplně. V budoucnosti je však Vedavyāsa popíše obšírně.