Skip to main content

Text 38

Text 38

Text

Verš

rasāntarāveśe ha-ila viyoga-sphuraṇa
udvega, viṣāda, dainye kare pralapana
rasāntarāveśe ha-ila viyoga-sphuraṇa
udvega, viṣāda, dainye kare pralapana

Synonyms

Synonyma

rasa-antara-āveśe — in the ecstatic love characterized by different mellows; ha-ila — there was; viyoga-sphuraṇa — awakening of separation; udvega — distress; viṣāda — moroseness; dainye — humility; kare pralapana — speaks like a crazy person.

rasa-antara-āveśe — v extázi lásky projevující se různými náladami; ha-ila — bylo; viyoga-sphuraṇa — probuzení odloučení; udvega — neštěstí; viṣāda — mrzutost; dainye — pokora; kare pralapana — mluví jako blázen.

Translation

Překlad

Separation from Kṛṣṇa awoke various mellows of distress, lamentation and humility. Thus Śrī Caitanya Mahāprabhu spoke like a crazy man.

Odloučení od Kṛṣṇy podněcovalo u Śrī Caitanyi Mahāprabhua různé nálady neštěstí, nářku a pokory, a proto mluvil jako blázen.