Skip to main content

Text 30

Text 30

Text

Verš

“dhana, jana nāhi māgoṅ, kavitā sundarī
‘śuddha-bhakti’ deha’ more, kṛṣṇa kṛpā kari’ ”
“dhana, jana nāhi māgoṅ, kavitā sundarī
‘śuddha-bhakti’ deha’ more, kṛṣṇa kṛpā kari’ ”

Synonyms

Synonyma

dhana — wealth; jana — followers; nāhi — do not; māgoṅ — I want; kavitā sundarī — a beautiful wife or fruitive activities; śuddha-bhakti — pure devotional service; deha’ — please award; more — unto Me; kṛṣṇa — O Lord Kṛṣṇa; kṛpā kari’ — becoming merciful.

dhana — bohatství; jana — následovníky; nāhi — ne; māgoṅ — chci; kavitā sundarī — překrásnou ženu či plodonosné činnosti; śuddha-bhakti — čistou oddanou službu; deha' — prosím uděl; more — Mně; kṛṣṇa — ó Pane Kṛṣṇo; kṛpā kari' — milostivě.

Translation

Překlad

“My dear Lord Kṛṣṇa, I do not want material wealth from You, nor do I want followers, a beautiful wife or the results of fruitive activities. I only pray that by Your causeless mercy You give Me pure devotional service to You, life after life.”

„Můj drahý Pane Kṛṣṇo, nechci od Tebe hmotné bohatství ani následovníky, překrásnou ženu či výsledky plodonosných činností. Modlím se pouze o to, abys Mi ze své bezpříčinné milosti život za životem dával čistou oddanou službu Tobě.“