Skip to main content

Text 15

Text 15

Text

Verš

uṭhila viṣāda, dainya, — paḍe āpana-śloka
yāhāra artha śuni’ saba yāya duḥkha-śoka
uṭhila viṣāda, dainya, — paḍe āpana-śloka
yāhāra artha śuni’ saba yāya duḥkha-śoka

Synonyms

Synonyma

uṭhila viṣāda — there was awakening of lamentation; dainya — humility; paḍe — recites; āpana-śloka — His own verse; yāhāra — of which; artha śuni’ — hearing the meaning; saba — all; yāya — go away; duḥkha-śoka — unhappiness and lamentation.

uṭhila viṣāda — probudil se nářek; dainya — pokora; paḍe — recituje; āpana-śloka — svůj vlastní verš; yāhāra — kterého; artha śuni' — když slyší význam; saba — veškeré; yāya — odejdou; duḥkha-śoka — neštěstí a nářek.

Translation

Překlad

Lamentation and humility awoke within Śrī Caitanya Mahāprabhu, and He began reciting another of His own verses. By hearing the meaning of that verse, one can forget all unhappiness and lamentation.

Ve Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi se probudil nářek a pokora, a začal recitovat další ze svých veršů. Každý, kdo slyší jeho význam, může zapomenout na veškeré neštěstí a nářek.