Skip to main content

Text 74

Text 74

Text

Verš

tabe śivānanda bhoga-sāmagrī ānilā
pāka kari’ nṛsiṁhera bhoga lāgāilā
tabe śivānanda bhoga-sāmagrī ānilā
pāka kari’ nṛsiṁhera bhoga lāgāilā

Synonyms

Synonyma

tabe — thereupon; śivānanda — Śivānanda Sena; bhoga-sāmagrī — ingredients for preparing food; ānilā — brought; pāka kari’ — after cooking; nṛsiṁhera — of Lord Nṛsiṁhadeva; bhoga lāgāilā — offered the food.

tabe — potom; śivānanda — Śivānanda Sena; bhoga-sāmagrī — suroviny pro vaření; ānilā — přinesl; pāka kari' — po vaření; nṛsiṁhera — Pána Nṛsiṁhadevy; bhoga lāgāilā — obětoval jídlo.

Translation

Překlad

Then Śivānanda Sena again brought the ingredients with which to cook, and Pradyumna Brahmacārī again cooked and offered the food to Nṛsiṁhadeva.

Śivānanda Sena pak přinesl další suroviny. Pradyumna Brahmacārī znovu uvařil a jídlo obětoval Pánu Nṛsiṁhadevovi.