Skip to main content

Text 19

Text 19

Text

Verš

aśru, kampa, stambha, sveda, sāttvika vikāra
nirantara preme nṛtya, saghana huṅkāra
aśru, kampa, stambha, sveda, sāttvika vikāra
nirantara preme nṛtya, saghana huṅkāra

Synonyms

Synonyma

aśru — tears; kampa — trembling; stambha — becoming stunned; sveda — perspiration; sāttvika vikāra — all such transcendental transformations; nirantara — continuously; preme nṛtya — dancing in ecstatic love; sa-ghana huṅkāra — a sound like that of a cloud.

aśru — slzy; kampa — chvění; stambha — ztuhnutí; sveda — pocení; sāttvika vikāra — všechny tyto transcendentální proměny; nirantara — neustále; preme nṛtya — tančení v extázi lásky; sa-ghana huṅkāra — jako hřmění mraku.

Translation

Překlad

He continuously exhibited bodily transformations of transcendental love. Thus he cried, trembled, became stunned, perspired, danced in love of Godhead and made sounds like those of a cloud.

Neustále projevoval tělesné proměny transcendentální lásky, jako je pláč, chvění, ztuhnutí, pocení, tančení v lásce k Bohu a hřímání.