Skip to main content

Text 152

Text 152

Text

Verš

śuni’ mahāprabhu īṣat hāsiyā rahilā
saba bhakta-gaṇa mane vismaya ha-ilā
śuni’ mahāprabhu īṣat hāsiyā rahilā
saba bhakta-gaṇa mane vismaya ha-ilā

Synonyms

Synonyma

śuni’ — hearing; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; īṣat — slightly; hāsiyā rahilā — remained smiling; saba bhakta-gaṇa — all the devotees; mane — in the minds; vismaya ha-ilā — became surprised.

śuni' — když to slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; īṣat — lehce; hāsiyā rahilā — usmíval se; saba bhakta-gaṇa — všichni oddaní; mane — v mysli; vismaya ha-ilā — divili se.

Translation

Překlad

While hearing the devotees lament, Śrī Caitanya Mahāprabhu was mildly smiling. Thus all the devotees were very much astonished.

Všichni oddaní se velmi divili, že se Śrī Caitanya Mahāprabhu lehce usmívá, když slyší, jak naříkají.