Skip to main content

Text 128

Text 128

Text

Verš

āra dina sabe paramānanda-purī-sthāne
‘prabhuke prasanna kara’ — kailā nivedane
āra dina sabe paramānanda-purī-sthāne
‘prabhuke prasanna kara’ — kailā nivedane

Synonyms

Synonyma

āra dina — the next day; sabe — all the devotees; paramānanda-purī-sthāne — at the place of Paramānanda Purī; prabhuke — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prasanna kara — please try to pacify; kailā nivedane — submitted.

āra dina — dalšího dne; sabe — všichni oddaní; paramānanda-purī-sthāne — za Paramānandou Purīm; prabhuke — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; prasanna kara — snaž se prosím uklidnit; kailā nivedane — žádali.

Translation

Překlad

The next day, all the devotees went to Śrī Paramānanda Purī and requested him to pacify the Lord.

Dalšího dne šli všichni oddaní za Śrī Paramānandou Purīm a žádali ho, aby Pána uklidnil.