Skip to main content

Text 122

Text 122

Text

Verš

āra dine sabe meli’ prabhura caraṇe
haridāsa lāgi, kichu kailā nivedane
āra dine sabe meli’ prabhura caraṇe
haridāsa lāgi, kichu kailā nivedane

Synonyms

Synonyma

āra dine — the next day; sabe meli’ — all the devotees, coming together; prabhura caraṇe — unto the lotus feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu; haridāsa lāgi — on behalf of Junior Haridāsa; kichu — some; kailā nivedane — submitted a petition.

āra dine — dalšího dne; sabe meli' — všichni oddaní se sešli a; prabhura caraṇe — lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua; haridāsa lāgi — za Haridāse mladšího; kichu — nějakou; kailā nivedane — předložili žádost.

Translation

Překlad

The next day, all the devotees together approached the lotus feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu to submit an appeal on behalf of Junior Haridāsa.

Dalšího dne přišli všichni oddaní k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua, aby se za Haridāse mladšího společně přimluvili.