Skip to main content

Text 119

Text 119

Text

Verš

mātrā svasrā duhitrā vā
nā viviktāsano bhavet
balavān indriya-grāmo
vidvāṁsam api karṣati
mātrā svasrā duhitrā vā
nā viviktāsano bhavet
balavān indriya-grāmo
vidvāṁsam api karṣati

Synonyms

Synonyma

mātrā — with one’s mother; svasrā — with one’s sister; duhitrā — with one’s daughter; — or; — not; vivikta-āsanaḥ — sitting together; bhavet — there should be; balavān — very strong; indriya-grāmaḥ — the group of senses; vidvāṁsam — a person with knowledge of liberation; api — even; karṣati — attract.

mātrā — se svou matkou; svasrā — se svou sestrou; duhitrā — se svou dcerou; — nebo; — ne; vivikta-āsanaḥ — sedění spolu; bhavet — má být; balavān — velmi silná; indriya-grāmaḥ — skupina smyslů; vidvāṁsam — osobu s poznáním o osvobození; api — dokonce; karṣati — přitahuje.

Translation

Překlad

“ ‘One should not sit closely with one’s mother, sister or daughter, for the senses are so strong that they may attract even a person advanced in knowledge.’

„  ,Nikdo by neměl sedět v blízkosti své matky, sestry či dcery, neboť smysly jsou tak silné, že mohou přitáhnout dokonce i toho, kdo má pokročilé poznání.̀  “

Purport

Význam

This verse appears in the Manu-saṁhitā (2.215) and Śrīmad-Bhāgavatam (9.19.17).

Tento verš se nachází v Manu-saṁhitě (2.215) a také Śrīmad-Bhāgavatamu (9.19.17).