Skip to main content

Text 61

Text 61

Text

Verš

‘āmi — baḍa ojhā jāni bhūta chāḍāite’
mantra paḍi’ śrī-hasta dilā tāhāra māthāte
‘āmi — baḍa ojhā jāni bhūta chāḍāite’
mantra paḍi’ śrī-hasta dilā tāhāra māthāte

Synonyms

Synonyma

āmi — I; baḍa — big; ojhā — exorcist; jāni — I know; bhūta — ghost; chāḍāite — how to exorcise; mantra paḍi’ — chanting hymns; śrī-hasta — his hand; dilā — placed; tāhāra māthāte — on his head.

āmi — já; baḍa — velký; ojhā — vyhaněč duchů; jāni — vím; bhūta — ducha; chāḍāite — jak vyhnat; mantra paḍi' — zatímco pronášel mantry; śrī-hasta — svou ruku; dilā — položil; tāhāra māthāte — na jeho hlavu.

Translation

Překlad

“I am a famous exorcist,” he said, “and I know how to rid you of this ghost.” He then chanted some mantras and placed his hand on top of the fisherman’s head.

„Já jsem známý vyhaněč duchů,“ řekl, „a vím, jak tě toho ducha zbavit.“ Potom pronesl nějaké mantry a položil ruku rybáři na hlavu.