Skip to main content

Text 10

Text 10

Text

Verš

se saba ślokera artha, se saba ‘vikāra’
se saba varṇite grantha haya ati-vistāra
se saba ślokera artha, se saba ‘vikāra’
se saba varṇite grantha haya ati-vistāra

Synonyms

Synonyma

se saba — all those; ślokera — of verses; artha — meanings; se — those; saba — all; vikāra — transformations; se saba — all of them; varṇite — to describe; grantha haya — the book becomes; ati-vistāra — very, very large.

se saba — všech těchto; ślokera — veršů; artha — významy; se — tyto; saba — všechny; vikāra — proměny; se saba — ty všechny; varṇite — popsat; grantha haya — kniha bude; ati-vistāra — velmi objemná.

Translation

Překlad

To explain fully all those verses and all the transformations that took place in the Lord’s body would require a very large volume.

Úplný popis všech těchto veršů a všech proměn, které se v Pánově těle odehrály, by zabral velké množství stránek.