Skip to main content

Text 138

Text 138

Text

Verš

tāte jāni, — kona tapasyāra āche bala
ayogyere deoyāya kṛṣṇādharāmṛta-phala
tāte jāni, — kona tapasyāra āche bala
ayogyere deoyāya kṛṣṇādharāmṛta-phala

Synonyms

Synonyma

tāte — therefore; jāni — I can understand; kona — some; tapasyāra — of austerity; āche — there is; bala — strength; ayogyere — unto the unfit; deoyāya — delivers; kṛṣṇa-adhara-amṛta — the nectar of Kṛṣṇa’s lips; phala — the result.

tāte — proto; jāni — chápu; kona — nějaké; tapasyāra — z askeze; āche — je; bala — síla; ayogyere — neoprávněným; deoyāya — přinese; kṛṣṇa-adhara-amṛta — nektar Kṛṣṇových rtů; phala — výsledek.

Translation

Překlad

“It is therefore to be understood that such an unfit person must have obtained the nectar of Kṛṣṇa’s lips on the strength of some austerity.”

„To je třeba chápat tak, že taková neoprávněná osoba získala nektar Kṛṣṇových rtů díky nějaké askezi.“