Skip to main content

Text 58

Text 58

Text

Verš

pūrvavat sarvāṅge sāttvika-bhāva-sakala
antare ānanda-āsvāda, bāhire vihvala
pūrvavat sarvāṅge sāttvika-bhāva-sakala
antare ānanda-āsvāda, bāhire vihvala

Synonyms

Synonyma

pūrva-vat — as before; sarva-aṅge — all over the body; sāttvika — transcendental; bhāva-sakala — all the symptoms of ecstatic love; antare — within; ānanda-āsvāda — the taste of transcendental bliss; bāhire — externally; vihvala — bewildered.

pūrva-vat — jako předtím; sarva-aṅge — po celém těle; sāttvika — transcendentální; bhāva-sakala — veškeré příznaky extatické lásky; antare — v nitru; ānanda-āsvāda — chuť transcendentální blaženosti; bāhire — navenek; vihvala — zmatený.

Translation

Překlad

Just as before, they saw all the symptoms of transcendental ecstatic love manifested in the body of Śrī Caitanya Mahāprabhu. Although externally He appeared bewildered, He was tasting transcendental bliss within.

Stejně jako i dřív mohli na těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua sledovat veškeré příznaky transcendentální extatické lásky. Navenek sice vypadal zmatený, ale v nitru si vychutnával transcendentální blaženost.