Skip to main content

Text 43

Text 43

Text

Verš

āge mṛgī-gaṇa dekhi’ kṛṣṇāṅga-gandha pāñā
tāra mukha dekhi’ puchena nirṇaya kariyā
āge mṛgī-gaṇa dekhi’ kṛṣṇāṅga-gandha pāñā
tāra mukha dekhi’ puchena nirṇaya kariyā

Synonyms

Synonyma

āge — in front; mṛgī-gaṇa — the deer; dekhi’ — seeing; kṛṣṇa-aṅga-gandha — the aroma of Kṛṣṇa’s body; pāñā — getting; tāra mukha — their faces; dekhi’ — seeing; puchena — inquire; nirṇaya kariyā — making certain.

āge — před sebou; mṛgī-gaṇa — laně; dekhi' — když uviděly; kṛṣṇa-aṅga-gandha — vůni Kṛṣṇova těla; pāñā — pociťující; tāra mukha — jejich tváře; dekhi' — když viděly; puchena — ptají se; nirṇaya kariyā — zjišťující.

Translation

Překlad

The gopīs then came upon a group of she-deer. Smelling the aroma of Kṛṣṇa’s body and seeing the faces of the deer, the gopīs inquired from them to ascertain if Kṛṣṇa was nearby.

Poté gopī potkaly skupinku laní. Když ucítily vůni Kṛṣṇova těla a uviděly tváře laní, začaly se jich vyptávat, aby zjistily, zda je Kṛṣṇa nablízku.