Skip to main content

Text 34

Text 34

Text

Verš

mālaty adarśi vaḥ kaccin
mallike jāti yūthike
prītiṁ vo janayan yātaḥ
kara-sparśena mādhavaḥ
mālaty adarśi vaḥ kaccin
mallike jāti yūthike
prītiṁ vo janayan yātaḥ
kara-sparśena mādhavaḥ

Synonyms

Synonyma

mālati — O plant of mālatī flowers; adarśi — was seen; vaḥ — by you; kaccit — whether; mallike — O plant of mallikā flowers; jāti — O plant of jātī flowers; yūthike — O plant of yūthikā flowers; prītim — pleasure; vaḥ — your; janayan — creating; yātaḥ — passed by; kara-sparśena — by the touch of His hand; mādhavaḥ — Śrī Kṛṣṇa.

mālati — ó rostlinko mālatī; adarśi — byl spatřen; vaḥ — tebou; kaccit — zdali; mallike — ó rostlinko s květy mallikā; jāti — ó rostlinko s květy jātī; yūthike — ó rostlinko s květy yūthikā; prītim — radost; vaḥ — vaši; janayan — probouzející; yātaḥ — prošel tudy; kara-sparśena — dotykem své ruky; mādhavaḥ — Śrī Kṛṣṇa.

Translation

Překlad

“ ‘O plants of mālatī flowers, mallikā flowers, jātī and yūthikā flowers, have you seen Kṛṣṇa passing this way, touching you with His hand to give you pleasure?’ ”

„  ,Ó rostlinky s květy mālatī, mallikā, jātī a yūthikā, viděly jste okolo projít Kṛṣṇu, který se vás dotkl svou rukou, aby vás potěšil?̀  “