Skip to main content

Text 98

Text 98

Text

Verš

svarūpādi-gaṇa tāhāṅ āsiyā mililā
prabhura avasthā dekhi’ kāndite lāgilā
svarūpādi-gaṇa tāhāṅ āsiyā mililā
prabhura avasthā dekhi’ kāndite lāgilā

Synonyms

Synonyma

svarūpa-ādi-gaṇa — the devotees, headed by Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; tāhāṅ — there; āsiyā — coming; mililā — met; prabhura — of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; avasthā — condition; dekhi’ — seeing; kāndite lāgilā — began to cry.

svarūpa-ādi-gaṇa — oddaní, v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm; tāhāṅ — tam; āsiyā — když přišli; mililā — setkali se; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; avasthā — stav; dekhi' — když viděli; kāndite lāgilā — dali se do pláče.

Translation

Překlad

When Svarūpa Dāmodara and the other devotees reached the spot and saw the condition of Śrī Caitanya Mahāprabhu, they began to cry.

Na místo dorazil Svarūpa Dāmodara Gosvāmī s ostatními oddanými, a když viděli, v jakém stavu je Śrī Caitanya Mahāprabhu, dali se do pláče.