Skip to main content

Text 61

Text 61

Text

Verš

cintita ha-ila sabe prabhure nā dekhiyā
prabhu cāhi’ bule sabe deuṭī jvāliyā
cintita ha-ila sabe prabhure nā dekhiyā
prabhu cāhi’ bule sabe deuṭī jvāliyā

Synonyms

Synonyma

cintita ha-ila — became very anxious; sabe — all the devotees; prabhure — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dekhiyā — not seeing; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; cāhi’ — searching for; bule — wander; sabe — all of them; deuṭī — lamp; jvāliyā — lighting.

cintita ha-ila — přepadla je úzkost; sabe — všichni oddaní; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhiyā — když neviděli; prabhu — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; cāhi' — hledající; bule — chodí; sabe — všichni; deuṭī — pochodeň; jvāliyā — poté, co zažehli.

Translation

Překlad

All the devotees were very anxious when they saw that the Lord was not in His room. They wandered about searching for Him with a warning lamp.

Jakmile oddaní zjistili, že Pán není ve své místnosti, přepadla je nesmírná úzkost. Se zažehnutou pochodní Ho tedy hledali všude okolo.