Skip to main content

Text 43

Text 43

Text

Verš

“śuna, bāndhava, kṛṣṇera mādhurī
yāra lobhe mora mana,
chāḍi’ loka-veda-dharma,
yogī hañā ha-ila bhikhārī
“śuna, bāndhava, kṛṣṇera mādhurī
yāra lobhe mora mana,
chāḍi’ loka-veda-dharma,
yogī hañā ha-ila bhikhārī

Synonyms

Synonyma

śuna — please hear; bāndhava — My friends; kṛṣṇera mādhurī — the sweetness of Lord Kṛṣṇa; yāra — for which; lobhe — by the greed; mora mana — My mind; chāḍi’ — giving up; loka-veda-dharma — social and Vedic religious principles; yogī hañā — having become a yogī; ha-ila bhikhārī — has become a beggar.

śuna — prosím poslouchejte; bāndhava — Moji přátelé; kṛṣṇera mādhurī — sladkost Pána Kṛṣṇy; yāra — po které; lobhe — kvůli dychtivosti; mora mana — Moje mysl; chāḍi' — poté, co se vzdala; loka-veda-dharma — společenských i védských náboženských zásad; yogī hañā — když se stala yogīm; ha-ila bhikhārī — stala se žebrákem.

Translation

Překlad

“My dear friends,” He said, “please hear of Kṛṣṇa’s sweetness. Because of a great desire for that sweetness, My mind has given up all social and Vedic religious principles and taken to the profession of begging, exactly like a mystic yogī.

„Moji drazí přátelé,“ řekl, „poslouchejte prosím o Kṛṣṇově sladkosti. Moje mysl se z velké touhy po této sladkosti vzdala všech společenských i védských náboženských zásad a stala se žebrákem jako nějaký mystický yogī.“