Skip to main content

Text 41

Text 41

Text

Verš

prāpta-praṇaṣṭācyuta-vitta ātmā
yayau viṣādojjhita-deha-gehaḥ
gṛhīta-kāpālika-dharmako me
vṛndāvanaṁ sendriya-śiṣya-vṛndaḥ
prāpta-praṇaṣṭācyuta-vitta ātmā
yayau viṣādojjhita-deha-gehaḥ
gṛhīta-kāpālika-dharmako me
vṛndāvanaṁ sendriya-śiṣya-vṛndaḥ

Synonyms

Synonyma

prāpta — achieved; praṇaṣṭa — lost; acyuta — Kṛṣṇa; vittaḥ — the treasure; ātmā — mind; yayau — went; viṣāda — by lamentation; ujjhita — given up; deha-gehaḥ — body and home; gṛhīta — accepted; kāpālika-dharmakaḥ — the religious principles of a kāpālika-yogī, a kind of mendicant; me — My; vṛndāvanam — to Vṛndāvana; sa — with; indriya — senses; śiṣya-vṛndaḥ — disciples.

prāpta — získaný; praṇaṣṭa — ztracený; acyuta — Kṛṣṇa; vittaḥ — poklad; ātmā — mysl; yayau — šla; viṣāda — ze zoufalství; ujjhita — zavržené; deha-gehaḥ — tělo i domov; gṛhīta — přijaté; kāpālika-dharmakaḥ — náboženské zásady kāpālika-yogīho, což je druh žebravého mnicha; me — Mými; vṛndāvanam — do Vrindávanu; sa — se; indriya — smysly; śiṣya-vṛndaḥ — žáky.

Translation

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu said, “At first My mind somehow achieved the treasure of Kṛṣṇa, but it again lost Him. Therefore it gave up My body and home because of lamentation and accepted the religious principles of a kāpālika-yogī. Then My mind went to Vṛndāvana with its disciples, My senses.”

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Moje mysl nejdříve nějakým způsobem získala poklad Kṛṣṇy, ale zase Ho ztratila. Ze zoufalství se proto vzdala Mého těla i domova a přijala náboženské zásady kāpālika-yogīho. Potom i s Mými smysly jakožto svými žáky odešla do Vrindávanu.“

Purport

Význam

This verse is clearly metaphorical.

Tento verš je zjevně metaforou.