Skip to main content

Text 121

Text 121

Text

Verš

ebe prabhu yata kailā alaukika-līlā
ke varṇite pāre sei mahāprabhura khelā?
ebe prabhu yata kailā alaukika-līlā
ke varṇite pāre sei mahāprabhura khelā?

Synonyms

Synonyma

ebe — now; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yata — all that; kailā — performed; alaukika-līlā — uncommon pastimes; ke — who; varṇite pāre — can describe; sei — they; mahāprabhura khelā — the play of Śrī Caitanya Mahāprabhu.

ebe — nyní; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yata — tyto všechny; kailā — prováděl; alaukika-līlā — neobyčejné zábavy; ke — kdo; varṇite pāre — dokáže popsat; sei — ty; mahāprabhura khelā — hra Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Translation

Překlad

Who can properly describe all the uncommon pastimes of Śrī Caitanya Mahāprabhu? They are all simply His play.

Kdo by dokázal všechny tyto neobyčejné zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua správně popsat? To vše je jen Jeho hra.