Skip to main content

Text 109

Text 109

Text

Verš

rādhā lañā kṛṣṇa praveśilā kandarāte
sakhī-gaṇa kahe more phula uṭhāite
rādhā lañā kṛṣṇa praveśilā kandarāte
sakhī-gaṇa kahe more phula uṭhāite

Synonyms

Synonyma

rādhā lañā — taking Śrīmatī Rādhārāṇī along; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; praveśilā — entered; kandarāte — a cave; sakhī-gaṇa — the gopīs; kahe — said; more — unto Me; phula — flowers; uṭhāite — to pick up.

rādhā lañā — se Śrīmatī Rādhārāṇī; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; praveśilā — vstoupil; kandarāte — do jeskyně; sakhī-gaṇagopī; kahe — řekly; more — Mně; phula — květiny; uṭhāite — natrhat.

Translation

Překlad

“When Kṛṣṇa and Śrīmatī Rādhārāṇī entered a cave together, the other gopīs asked Me to pick some flowers.

„Když Kṛṣṇa se Śrīmatī Rādhārāṇī vstoupili do jeskyně, ostatní gopī Mne požádaly, abych natrhal nějaké květiny.“