Skip to main content

Text 75

Text 75

Text

Verš

prabhura vacane sabāra dravī-bhūta mana
ajhora-nayane sabe karena krandana
prabhura vacane sabāra dravī-bhūta mana
ajhora-nayane sabe karena krandana

Synonyms

Synonyma

prabhura — of Śrī Caitanya Mahāprabhu; vacane — by the words; sabāra — of everyone; dravī-bhūta — melted; mana — hearts; ajhora — incessantly pouring tears; nayane — eyes; sabe — all; karena krandana — were crying.

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vacane — působením slov; sabāra — každého; dravī-bhūta — roztátá; mana — srdce; ajhora — neustále ronící slzy; nayane — oči; sabe — všech; karena krandana — plakaly.

Translation

Překlad

When all the devotees heard these sweet words of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu, their hearts melted, and they began to shed incessant tears.

Když všichni oddaní slyšeli tato sladká slova Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, srdce jim roztála a z očí se jim řinuly nepřetržité proudy slz.