Skip to main content

Text 74

Text 74

Text

Verš

deha-mātra dhana tomāya kailuṅ samarpaṇa
tāhāṅ vikāi, yāhāṅ vecite tomāra mana”
deha-mātra dhana tomāya kailuṅ samarpaṇa
tāhāṅ vikāi, yāhāṅ vecite tomāra mana”

Synonyms

Synonyma

deha — body; mātra — only; dhana — asset; tomāya — unto you; kailuṅ samarpaṇa — I have dedicated; tāhāṅ — there; vikāi — I sell; yāhāṅ — where; vecite — to sell; tomāra mana — your mind.

deha — tělo; mātra — jen; dhana — jmění; tomāya — vám; kailuṅ samarpaṇa — odevzdávám; tāhāṅ — tam; vikāi — prodám; yāhāṅ — kde; vecite — prodat; tomāra mana — vaše mysl.

Translation

Překlad

“I have only this body, and therefore I surrender it unto you. Now, if you wish, you may sell it anywhere you like. It is your property.”

„Mám jen toto tělo, a proto vám ho odevzdávám. Nyní, jestli chcete, ho můžete prodat, kdekoliv si budete přát. Patří vám.“