Skip to main content

Text 139

Text 139

Text

Verš

tabe prabhu kahena kari’ vinaya-sammāna
‘daśa-guṇa khāoyāilā ebe kara samādhāna’
tabe prabhu kahena kari’ vinaya-sammāna
‘daśa-guṇa khāoyāilā ebe kara samādhāna’

Synonyms

Synonyma

tabe — at that time; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahena — says; kari’ — making; vinaya-sammāna — submissive respect; daśa-guṇa — ten times more; khāoyāilā — you have made to eat; ebe — now; kara samādhāna — please stop.

tabe — tehdy; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahena — říká; kari' — vzdávající; vinaya-sammāna — pokornou úctu; daśa-guṇa — desetkrát víc; khāoyāilā — přiměl jsi Mě sníst; ebe — teď; kara samādhāna — prosím přestaň.

Translation

Překlad

At last the Lord respectfully submitted, “My dear Jagadānanda, you have already made Me eat ten times more than I am used to. Now please stop.”

Nakonec Pán uctivě řekl: „Můj drahý Jagadānando, už jsi Mě přiměl sníst desetkrát tolik, co jím obvykle. Teď už prosím přestaň.“