Skip to main content

Text 94

Text 94

Text

Verš

kṛpā kari’ kṛṣṇa more diyāchilā saṅga
svatantra kṛṣṇera icchā, — kailā saṅga-bhaṅga
kṛpā kari’ kṛṣṇa more diyāchilā saṅga
svatantra kṛṣṇera icchā, — kailā saṅga-bhaṅga

Synonyms

Synonyma

kṛpā kari’ — being merciful; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; more — unto Me; diyāchilā saṅga — gave the association; svatantra — independent; kṛṣṇera — of Lord Kṛṣṇa; icchā — desire; kailā saṅga-bhaṅga — He has broken My association.

kṛpā kari' — jsoucí milostivý; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; more — Mně; diyāchilā saṅga — dal společnost; svatantra — nezávislá; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; icchā — touha; kailā saṅga-bhaṅga — vzal Mi tuto společnost.

Translation

Překlad

“Being merciful upon Me, Kṛṣṇa gave Me the association of Haridāsa Ṭhākura. Being independent in His desires, He has now broken that association.

„Kṛṣṇa ke Mně byl milostivý, a dal Mi společnost Haridāse Ṭhākura. A protože je ve svých přáních nezávislý, nyní Mi tuto společnost zase vzal.“