Skip to main content

Text 40

Text 40

Text

Verš

mora śiromaṇi kata kata mahāśaya
tomāra līlāra sahāya koṭi-bhakta haya
mora śiromaṇi kata kata mahāśaya
tomāra līlāra sahāya koṭi-bhakta haya

Synonyms

Synonyma

mora — my; śiromaṇi — crown jewels; kata kata — many, many; mahāśaya — great persons; tomāra līlāra — in Your pastimes; sahāya — helpers; koṭi-bhakta — millions of devotees; haya — there are.

mora — moje; śiromaṇi — korunní klenoty; kata kata — mnoho, mnoho; mahāśaya — velkých osobností; tomāra līlāra — ve Tvých zábavách; sahāya — pomocníků; koṭi-bhakta — milióny oddaných; haya — jsou.

Translation

Překlad

“My Lord, there are many respectable personalities, millions of devotees, who are fit to sit on my head. They are all helpful in Your pastimes.

„Můj Pane, jsou tu mnohé úctyhodné osobnosti, milióny oddaných, kteří by mi mohli sedět na hlavě. Ti všichni Ti pomáhají ve Tvých zábavách.“