Skip to main content

Text 26

Text 26

Text

Verš

ebe alpa saṅkhyā kari’ kara saṅkīrtana”
haridāsa kahe, — “śuna mora satya nivedana
ebe alpa saṅkhyā kari’ kara saṅkīrtana”
haridāsa kahe, — “śuna mora satya nivedana

Synonyms

Synonyma

ebe — now; alpa saṅkhyā — a reduced amount of chanting; kari’ — doing; kara saṅkīrtana — chant the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra; haridāsa kahe — Haridāsa Ṭhākura replied; śuna — kindly hear; mora — my; satya — real; nivedana — submission.

ebe — nyní; alpa saṅkhyā — snížený počet manter; kari' — dělající; kara saṅkīrtana — zpívej Hare Kṛṣṇa mahā-mantru; haridāsa kahe — Haridāsa Ṭhākura odpověděl; śuna — prosím poslouchej; mora — moji; satya — skutečnou; nivedana — prosbu.

Translation

Překlad

The Lord concluded, “Now, therefore, please reduce the fixed number of times you chant the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra.”

Pán na závěr řekl: „Nyní prosím sniž počet Hare Kṛṣṇa mahā-manter, které pravidelně zpíváš.“

Purport

Význam

Haridāsa Ṭhākura replied, “Kindly hear my real plea.

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Vyslechni si prosím mou skutečnou prosbu.“