Skip to main content

Text 23

Text 23

Text

Verš

śuṇṭhi-khaṇḍa nāḍu, āra āma-pitta-hara
pṛthak pṛthak bāndhi’ vastrera kuthalī bhitara
śuṇṭhi-khaṇḍa nāḍu, āra āma-pitta-hara
pṛthak pṛthak bāndhi’ vastrera kuthalī bhitara

Synonyms

Synonyma

śuṇṭhi-khaṇḍa nāḍu — sweetmeat balls made with dried ginger; āra — and; āma-pitta-hara — which removes mucus caused by too much bile; pṛthak pṛthak — separately; bāndhi’ — packaging; vastrera — of cloth; kuthalī — small bags; bhitara — within.

śuṇṭhi-khaṇḍa nāḍu — sladké kuličky se sušeným zázvorem; āra — a; āma-pitta-hara — který odstraňuje hlen vytvořený přebytkem žluči; pṛthak pṛthak — odděleně; bāndhi' — balící; vastrera — z látky; kuthalī — malých balíčků; bhitara — do.

Translation

Překlad

She made sweetmeat balls with dried ginger to remove mucus caused by too much bile. She put all these preparations separately into small cloth bags.

Udělala sladké kuličky se sušeným zázvorem, který odstraňuje hlen vytvořený přebytkem žluči. Všechna tato jídla pak uložila jednotlivě do malých plátěných balíčků.