Skip to main content

Text 117

Text 117

Text

Verš

eta bali’ mahāprabhu vasilā bhojane
nāma dhari’ dhari’ govinda kare nivedane
eta bali’ mahāprabhu vasilā bhojane
nāma dhari’ dhari’ govinda kare nivedane

Synonyms

Synonyma

eta bali’ — saying this; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vasilā bhojane — sat down for eating; nāma — the name; dhari’ dhari’ — speaking; govinda — Govinda; kare nivedane — offers.

eta bali' — to když řekl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vasilā bhojane — sedl si k jídlu; nāma — jméno; dhari' dhari' — říkající; govinda — Govinda; kare nivedane — předkládá.

Translation

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu sat down to eat. Then Govinda offered Him the preparations one after another, and as he did so he spoke the name of the person who had given each one.

Śrī Caitanya Mahāprabhu se posadil k jídlu. Govinda Mu poté předkládal různá jídla jedno za druhým a přitom říkal jména osob, které je darovaly.