Skip to main content

Text 116

Text 116

Text

Verš

prabhu kahe, — ‘ādi-vasyā’ duḥkha kāṅhe māne?
kebā ki diyāche, tāhā ānaha ekhāne
prabhu kahe, — ‘ādi-vasyā’ duḥkha kāṅhe māne?
kebā ki diyāche, tāhā ānaha ekhāne

Synonyms

Synonyma

prabhu kahe — the Lord replied; ādi-vasyā — you who have been residing with Me for a very long time; duḥkha kāṅhe māne — why are you unhappy about this; kebā ki diyāche — whatever they have delivered; tāhā — all that; ānaha ekhāne — bring here.

prabhu kahe — Pán odpověděl; ādi-vasyā — ty, kdo se Mnou žiješ tak dlouho; duḥkha kāṅhe māne — proč jsi z toho nešťastný; kebā ki diyāche — cokoliv ti dali; tāhā — to vše; ānaha ekhāne — přines sem.

Translation

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu replied, “Why are you so foolishly unhappy? Bring here to Me whatever they have given you.”

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Proč jsi tak hloupě nešťastný? Přines Mi sem vše, co ti dali.“

Purport

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura explains that the word ādi-vasyā refers to one who has been living with another for a very long time. Govinda was addressed as ādi-vasyā because he had been living with Śrī Caitanya Mahāprabhu for a very long time, whereas other devotees, who were mostly new, would come and go. In effect, the Lord told Govinda, “Since you have been living with Me for a long time, you should not be foolishly disappointed in this situation. Bring all the food to Me, and you will see that I can eat it.”

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura vysvětluje, že slovy ādi-vasyā se označuje ten, kdo již velmi dlouhou dobu žije s další osobou. Tak je zde osloven Govinda, protože se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem žil již velmi dlouho, kdežto jiní oddaní byli většinou noví a přicházeli a odcházeli. Pán tedy Govindovi řekl: „Jelikož se Mnou žiješ tak dlouho, neměl bys být z této situace tak hloupě zklamaný. Všechno jídlo Mi přines a uvidíš, že je sním.“