Skip to main content

Text 143

Text 143

Text

Verš

iyam sakhi su-duḥsādhyā
rādhā-hṛdaya-vedanā
kṛtā yatra cikitsāpi
kutsāyāṁ paryavasyati
iyam sakhi su-duḥsādhyā
rādhā-hṛdaya-vedanā
kṛtā yatra cikitsāpi
kutsāyāṁ paryavasyati

Synonyms

Synonyma

iyam — this; sakhi — My dear friend; su-duḥsādhyā — incurable; rādhā — of Śrīmatī Rādhārāṇī; hṛdaya-vedanā — palpitations of the heart; kṛtā — done; yatra — in which; cikitsā — treatment; api — although; kutsāyām — in defamation; paryavasyati — ends in.

iyam — toto; sakhi — Moje drahá přítelkyně; su-duḥsādhyā — nevyléčitelné; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; hṛdaya-vedanā — bušení srdce; kṛtā — vykonané; yatra — které; cikitsā — léčení; api — i když; kutsāyām — hanbou; paryavasyati — končí.

Translation

Překlad

“ ‘My dear friend, these palpitations of Śrīmatī Rādhārāṇī’s heart are extremely difficult to cure. Even if one applied some medical treatment, it would only end in defamation.’

„  ,Má drahá přítelkyně, to bušení srdce Śrīmatī Rādhārāṇī je velmi těžké vyléčit. I kdyby se mu věnovala nějaká lékařská péče, skončilo by to ostudou.̀  “

Purport

Význam

This verse (Vidagdha-mādhava 2.8) is spoken by Śrīmatī Rādhārāṇī Herself.

Tento verš (Vidagdha-mādhava 2.8) vyslovila samotná Śrīmatī Rādhārāṇī.