Skip to main content

Text 1

Text 1

Text

Verš

paṅguṁ laṅghayate śailaṁ
mūkam āvartayec chrutim
yat-kṛpā tam ahaṁ vande
kṛṣṇa-caitanyam īśvaram
paṅguṁ laṅghayate śailaṁ
mūkam āvartayec chrutim
yat-kṛpā tam ahaṁ vande
kṛṣṇa-caitanyam īśvaram

Synonyms

Synonyma

paṅgum — one who is lame; laṅghayate — causes to cross over; śailam — a mountain; mūkam — one who is dumb; āvartayet — can cause to recite; śrutim — Vedic literature; yat-kṛpā — the mercy of whom; tam — unto Him; aham — I; vande — offer obeisances; kṛṣṇa-caitanyam — Śrī Caitanya Mahāprabhu, who is Kṛṣṇa Himself; īśvaram — the Lord.

paṅgum — mrzákovi; laṅghayate — umožní překročit; śailam — horu; mūkam — němému; āvartayet — umožní přednášet; śrutim — védskou literaturu; yat-kṛpā — jehož milost; tam — Jemu; aham — já; vande — klaním se; kṛṣṇa-caitanyam — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, který je samotný Kṛṣṇa; īśvaram — Pánu.

Translation

Překlad

I offer my respectful obeisances to Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu, by whose mercy even a lame man can cross over a mountain and a dumb man recite Vedic literature.

S úctou se klaním Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi, jehož milostí může i chromý překročit horu a němý přednášet védskou literaturu.